School News

Math Challenge 2021

"Brimerians, Batang MathTinik"

Bilang isang pagkakataon ang ibinibigay sa ating ng panahon upang subukin ang kakayahan ng bawat mag-aaral sa Matematika. Ang gawaing ito ay magbibigay ng sapat na datos upang siyasatin ang mga pamamaraan sa pagtuturo na ipinapapatupad ng paaralan. Pagkakataon din ito upang bigyang pagkilala ang husay ng batang Brimerian sa pagpaaral at paghahanap ng sagot sa mga suliraning pang-Matematika. Tingnan ang mga pamantayan at pamamaraan na nakalagay sa ibaba para sa pagsasagawa ng paligsahang ito.

Mobirise
  1. Ang mga tanong na gagamitin sa paligsahang ito ay ginawa ng "Office of the School Administration" batay sa mga paksa sa nakaraang Una at Ikalawang Markahan.
  2. Bawat kalahok ay dapat maghanda ng mga sumusunod na gamit tulad ng White Board, Marker, Eraser at mga kagamitan na kailangan sa live virtual session (PC or laptop or mobile phone, camera, audio device).
  3. Ang paligsahan ay gagawin sa pamamagitan ng Tele-class na pangungunahan ng mga gurong itinakda ng paaralan.
  4. Ang mga tanong sa paligsahang ito ay nahahati sa tatlong kategorya: Easy Round (5 items - Multiple Choices); Average Round (3 items - Problem Solving) at Difficulty Round (3 items - Problem Solving).
  5. Ang katumbas na puntos ng bawat tanong ay ang mga sumusunod: Easy (1 point per item); Average (2 points per item) at Difficulty (5 points per item). Ang kalahok na makakakuha ng pinakamaraming puntos ang siyang tatanghaling nanalo. Sa pagkakataong natapos na ang tatlong kategorya ng tanong ngunit ang nangungunang kalahok at dalawa o tatlo, magkakaroon ng tie breaker.
  6. Sa tie breaker, bibigyan ng difficult problem ang mga kalahok na nag-tie at bibigyan sila ng kalahating minuto para masagot ito.
  7. Ang mga parangal at pagkilala na nakalaan sa paligsahang ito ay ang mga sumusunod: Unang Gantimpala - Medal at Sertipiko ng Kahusayan; Ikalawa at Ikatlong Gantimpala - Sertipiko ng Kahusayan; at sa mga hindi nanalo ay bibigyan din ng Sertipiko ng Pagkilala.

SHARE THIS PAGE!

Our Partners

Address

Annex A, Green Place Homes 1,
Malagasang 1G, Imus, Cavite
Philippines

Contacts

Email: adminoffice@
brimestoneimus.com 
Phone: +63 915 207 0070

Create a free website - Details here