Brimerian Echo


Featured Article

Pagbasa: Tulay sa Epektibong Pagkatuto

Charlene Villaluz Casanova

“Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.”

― Charles W. Eliot

Marunong ka na bang bumasa? ABNKKBSNPLAko, isa itong nobela na sinulat ni Bob Ong, ito ay tumatalakay sa buhay at pagaaral ng may akda simula pa noong pagkabata hanggang sa kanyang pagbibinata. Isa sa una nating natututunan ay ang pagbabasa, simula sa ABAKADA, at sa mga flashcards na ginagawa ng ating mga magulang para mas mabilis natin itong matutunan hanggang sa paaralan sa tulong ng ating mga guro. Mahilig ka bang mag-basa? Ano ang mga hilig mong basahin? Ang mga libro, almanac, encyclopedia, pahayagan, magazine, gayundin naman, marami ng mga online books katulad ng novels at kung ano ano pa ang mababasa sa pamamagitan ng computer o smartphone. 

Ayon sa Wikipedia, ang Pagbabasa ay ang proseso ng pagkuha at pag-unawa sa ilang anyo ng inimbak o nakasulat na impormasyon o ideya. Kadalasang kinakatawan ng ilang uri ng wika ang mga ideya na ito, bilang mga simbolo na sinisuri ng paningin, o hipo (halimbawa Braille). Tinalakay din sa website ng Gemm Learning ang maraming mabubuting epekto ng pagbabasa. Sinasabi rito na ang pagbabasa ay isang importanteng life skill. Mahihirapan umano sa pag-aaral ang mga batang nagkakaproblema sa pagbabasa (lalo na siguro kung hindi ito maaagapan agad).

Ano ng aba ang nakukuha natin sa pagbabasa? Bakit kailangan natin maglaan ng oras para dito? Ito ay isang mabuting ehersisyo sa ating utak at nakakatulong sa pagtaas ng ating bokabularyo at paghasa ng ating creativity. Kasama ng pagbabasa at ang ating pag-intindi sa binasa o comprehension at pagkuha ng tunay na kahulugan ng ating binasa. Dahil din sa pagbabasa, lumalawak ang ating kaalaman at nalalaman natin ang mga bagay kahit na hindi pa natin ito pisikal na nakikita.   

Ang pagbabasa ay isa sa mga pangunahing tulay upang tayo ay matuto, kung ang isang tao ay nahihirapan magbasa, naaapektuhan din nito ang kakayahan niyang mag-sulat at kabuuang pagkakatuto. Sa pamamagitan ng regular na pagbabasa, mas lalo tayong tatalino, at mas mahahasa ang ating kaisipan. Sabi nga sa isang slogan, “Kaalama’y palawakin, pagbabasa’y ugaliin. 


SHARE THIS PAGE!

Our Partners

Address

Annex A, Green Place Homes 1,
Malagasang 1G, Imus, Cavite
Philippines

Contacts

Email: adminoffice@
brimestoneimus.com 
Phone: +63 915 207 0070

Made with Mobirise