Mobirise

ARCHERY TEAM AIMS FOR THE MEDALS

The Archery team was organized with 6 members namely Krypton Joseph Gargaceran, Julia Villanueva, Lou Aeriel Albaniel, Paul Christian Noche, Michaella Oliveros, and Neon Andrea Gargaceran. This team was

Mobirise

BSA GOT ITS FIRST GOLD MEDAL IN APSCI MATHEMATICS ENCOUNTER

November 18, 2019 - As part of Brimestone Academy Inc. activity plan for school year 2019-2020, the school sent contestants for APSCI Mathematics Encounter 2019 last November 16, 2019 at Academia De Julia Victoria. 

Mobirise

BUWAN NG WIKA 2019

Agosto ng bawat taon, dinaraos ng iba't ibang sektor ang Buwan ng Wikang Filipino na nagpapaalala ng malalim na kasaysayan ng atin bayan at salitang ginagamit. Bilang pakikibahagi sa pagdiriwang na ito, ang paaralan ng Brimestone ay nagsagawa ng iba't ibang mga aktibidad. 

Our Partners

Address

Annex A, Green Place Homes 1,
Malagasang 1G, Imus, Cavite
Philippines

Contacts

Email: adminoffice@
brimestoneimus.com 
Phone: +63 915 207 0070

Failing to plan is planning
to fail-Narvaez

Develop a free website - Details here